PARTICIPA

Clica la icona del teu institut per a fer la inscripció


El dia 15 de març es farà la sessió inaugural de l’Econnect 2021-2022. A la jornada les 3 organitzacions participants, GESTINET, INNOVI i el Servei d’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA, presentaran els reptes a l’alumnat.

La sessió es farà en format virtual el dia 15 de març, de 9h a 11h.

  1. Poden participar en aquest repte tot l’alumnat que cursa Batxillerat, CFGM o CFGS.
  2. Els/Les participants hauran de ser majors de 16 anys al 2022.
  3. Cada equip ha d’estar format per un mínim de 3 membres i màxim de 4 membres, i tutoritzat per un/a docent del centre educatiu al qual estigui inscrit l’alumnat, que prendrà el paper de COACH.
  4. Cada centre educatiu pot presentar tants projectes com equips hagi creat.
  5. Cada equip pot presentar un únic projecte i l’alumnat només pot participar amb un únic equip.
  6. Es promou la formació d’equips interdisciplinaris per potenciar les habilitats socials i crear sinèrgies pròpies d’alumnat amb diferent origen acadèmic.