PARTICIPA

Participació

Els grups participants hauran de presentar les seves candidatures a la sessió online de presentació dels reptes el dia 9 de març, en la forma i hora indicades a la mateixa sessió.

  1. Poden participar en aquest repte tot l’alumnat que cursa Batxillerat, CFGM o CFGS.
  2. Els/Les participants hauran de ser majors de 16 anys al 2021. Cada equip ha d’estar format per un total de 3 membres i tutoritzat per un/a docent del centre educatiu al qual estigui inscrit l’alumnat, que prendrà el paper de COACH.
  3. Cada centre educatiu pot presentar tants projectes com equips hagi creat. Cada equip pot presentar un únic projecte i l’alumnat només pot participar amb un únic equip.
  4. Es promou la formació d’equips interdisciplinaris per potenciar les habilitats socials i crear sinèrgies pròpies d’alumnat amb diferent origen acadèmic.

Clica la icona del teu institut per a fer la inscripció

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyPress by SpiceThemes